Month: January 2023

አገር አቀፍ የአማራ ወጣቶች ማኅበር (አወማ) ሪፎርም በመስራት አዳዲስ ስራ አስፈፃሚዎችን መምረጡን አስታወቀ ********ከአማራ ወጣቶች ማኅበር (አወማ)***********...
ንሥር ብሮድካስትጥር 1/2015 ታኅሣሥ 27 ቀን 2015 ዓ.ም በራስ ሆቴል፣ ከተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች የተውጣጡ እንግዶች በተገኙበት የተካሄደው...