Press Releases

መግለጫ

መንግስት የአማራ ፋኖ በባህር ዳር አመራርና አባላትን ማፈን እና ማሳደድ ቀጥሏል ሰኔ 27/2014 ዓ.ም ንሥር ብሮድካስት    ...
ተቀበዝባዥ የአማራ ትውልድ ከእንካስላንቲያ አባባል ሊወጣ ይገባል። አባቶቹ መስዋአት የከፈሉበትን ሃገር አደራ የሚበላ ትውልድ ከንትርክ፣ከትችት እና ከማህበራዊ...
በቃ! ========ከንሥር እንግዳ========= የምትጠሉትንና የምትንቁትን ህዝብ ማስተዳደር አትችሉም። በየቀኑ በጥይት አረር ያስጨፋጨፋችሁትን ህዝብ ወኪልህ ነን ልትሉት አይገባም።...